fbpx Skip to content
Michala Paludan, Kalliope, Kleio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polyhymnia, Terpichore, Thaleia, and Urania, Ongoing. Variable dimensions. Photo by Michala Paludan. Courtesy of the artist.

Michala Paludan, Kalliope, Kleio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polyhymnia, Terpichore, Thaleia, and Urania, Ongoing. Variable dimensions. Photo by Michala Paludan. Courtesy of the artist.

Downloads: full (1200x800) | large (980x654) | medium (300x200) | thumbnail (150x150)
Back To Top